You are hereLiñas de traballo

Liñas de traballo


 • Modelos matemáticos en enxeñería e ciencias aplicadas
  • Modelos en Triboloxía (lubricación elastohidrodinámica)
  • Modelos en Glacioloxía (termoelastohidrodinámica de masas de xeo)
  • Modelos de interacción fluido-estructura
  • Modelos en elasticidade lineal e non lineal e de láminas delgadas
  • Modelos matemáticos en Finanzas
 • Ecuacións en derivadas parciais
  • Análisis Matemático de Ecuacións en Derivadas Parciais
  • Formulacións variacionais
  • Problemas de fronteira libre
  • Desigualdades variacionais
 • Métodos numéricos: análise e programación
  • Elementos finitos
  • Elementos de contorno
  • Análisis numérico de problemas espectrais
 • Simulación numérica de procesos