INVESTIGACIÓN

Enlaces de interés

Institucións

  • CIRS (International Center for Scientific Research)
  • INE (Instituto Nacional de Estadística)
  • IMS (Institute of Mathematical Statistics)

 

Sociedades

  • AMS (American Mathematical Society)  
  • EMS (European Mathematical Society)  
  • RSME (Real Sociedad Matemática Española)  
  • SEIO (Sociedad de Estadística e Investigación Operativa)  
  • SEMA (Sociedad Española de Matemática Aplicada)  
  • SGAPEIO (Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións)  
  • SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)