INVESTIGACIÓN

Summer School on Quantitative Methods for Risk Management in Finance and Insurance

Facultade de Informática, 27 Xuño - 1 de Xullo de 2016, A Coruña.

Para máis información SSQM2016