INVESTIGACIÓN

Búsqueda de candidatos para bolsas de iniciación á investigación

Grupo de investigación MODES:

    Búscanse candidatos para bolsas de iniciación á investigación no grupo de investigación de Modelización, Optimización e Inferencia Estadística (MODES) da Universidad de A Coruña (UDC).
  • Dirixidas a estudiantes que estén matriculados pola UDC, no MTE durante o curso 2016-2017.
  • Orientadas a aqueles estudantes que teñan pensado facer unha futura tése doutoral.
Máis información archivo adxunto
AnexoTamaño
Anuncio_Bolsa.pdf95.71 KB