You are hereCódigos UNESCO

Códigos UNESCO


120604Ecuacións funcionais
120606Ecuacións íntegro-diferenciais
120608Métodos iterativos
120612Ecuacións diferenciais ordinarias
120613Ecuacións diferenciais en derivadas parciais
220404Mecánica de fluidos
221130Triboloxía
221311Fenómenos de transporte