Grupo de Investigación

Grupo de Investigación

Grupo de Investigación

Neuromat 2011

O propósito deste workshop é reunir expertos nacionais e internacionais en neurociencia e, concretamente en neurociencia matemática e computacional, con investigadores matemáticos en campos como os procesos aleatorios, a estimación non paramétrica, a análise de datos funcionais, así como as ecuacións diferenciais ordinarias e en derivadas parciais.