INVESTIGACIÓN

Tese de Marta Pou Bueno

Título: Drift Free Simulation and LIBOR Market Model

Autora: Marta Pou Bueno

Directores: Jose Luis Fernández Pérez e Carlos Vázquez Cendón

Fecha: 25 de Xuño de 2013

Hora: 12:00

Lugar: Aula de Grados - Facultade de Informática