INVESTIGACIÓN

Comisión permanente

 1. Presidente
   Carlos Vázquez Cendón
 2. Secretario
   José Manuel Rodríguez Seijo
 3. Representante da Facultade de Informática
   María José Lombardía Cortiña (titular)
   Silvia María Lorenzo Freire (suplente)
 4. Representante da Facultade de Ciencias
   María Amalia Jácome Pumar (titular) 
   José Luis Otero Verea (suplente)
 5. Representante da Facultade de Humanidades
   Javier Tarrío Saavedra (titular)
 6. Representante da E. U. de Arquitectura Técnica
   Aurelio Outón Soto (titular)
   Ana D. Tarrío Tobar (suplente)
 7. Representante da Escola Universitaria Politécnica
   Vicente Suárez Peñaranda (titular)
   Ignacio López de Ullibarri Galparsoro (suplente)
 8. Representante da Escola Politécnica Superior
   Miguel Brozos Vázquez (titular)
   María Suárez Taboada (suplente)
 9. Representante da Facultade de Ciencias da Saúde
   Rubén Fernandez Casal (titular)
 10. Representante da E. U. de Fisioterapia
   Alejandro Quintela del Río (titular)
 11. Representante dos estudantes