INVESTIGACIÓN

Defensa de tesis doctoral: "Contributions to the numerical simulation of coupled models in glaciology"

Data: mércores 16 de xuño

Hora: 12:00

Lugar: Aula de graos, Facultade de Informática

Tesis de Raquel Toja Gomez (pdf)